Skip to main content

FAQ

Algemeen

Waar ligt De Biezemtuin?

De Biezemtuin heeft een unieke ligging in het groen, tussen de paarsbloeiende heide en het gezellige en karakteristieke centrum van Laren. De woningen zullen achter het zwembad op de voormalige ligweide aan de Blaricummertollaan worden gebouwd.

Hoeveel woningen komen er?

In totaal worden in de Biezemtuin 10 hofwoningen  gebouwd.  

Wat maakt het project bijzonder?

De Biezemtuin is prachtig gelegen in het groen. U kunt zowel de rust van een bosrijke omgeving als de gezelligheid van Laren opzoeken door de gunstige ligging. De hofwoningen hebben een prachtige gezamenlijke binnentuin waardoor het een knus hofje wordt. Waar zie je dit nou in het Gooi?

Waar kan ik straks parkeren?

Voor de hofwoningen wordt een prachtig parkeerterrein op gemeentegrond naast de woningen gerealiseerd. Zowel bewoners als bezoekers kunnen hier hun auto parkeren. 

Komen er ook elektrische laadpalen?

Aangezien er geparkeerd zal worden op de parkeerplaatsen die door de gemeente zijn aangewezen kan er bij de gemeente een verzoek worden gedaan voor openbare laadpalen.

Wanneer wordt het project opgeleverd?

Afhankelijk van een voorspoedige verkoop is de prognose dat de bouw zal starten in Q1 2024 en de oplevering staat gepland op Q1 2025 (let op dit is een prognose).

Komen er ook huurwoningen?

In de Biezemtuin worden alleen koopwoningen gerealiseerd.

Wie verzorgd de binnentuin bij de hofwoningen?

Tegen het einde van de bouw zal na oplevering in het eerst volgende plantseizoen de binnentuin worden aangelegd .

Voor de gezamenlijke binnentuin zal een beheersvereniging worden opgestart voor de hofwoningen. Deze leden van de verenging zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en verzorgen van de binnentuin.

Proces en planning

Hoe meld ik me aan als geïnteresseerde?

Aanmelden als geïnteresseerde in de Biezemtuin kan digitaal via de website. Dit doet u door uw gegevens achter te laten in de aanmeldomgeving. Zodra de verkoop daadwerkelijk start, wordt u als geïnteresseerde op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief. Let op! Aanmelden is nog geen officiële inschrijving voor de start verkoop.

Kan ik al een optie nemen op een woning?

Nee, de officiële inschrijving (start verkoop) start op 22 juni a.s. om 19:00 uur. Vanaf dat moment kunt u in uw account het digitale inschrijfformulier invullen. Dit is dan uw officiële inschrijving.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Naar verwachting zullen zich meer belangstellenden melden dan dat er bouwnummers te koop zijn. Wij streven er naar dat elke kandidaat het bouwnummer toegewezen krijgt waar zijn/haar meeste voorkeur naar uitgaat. Op deze wijze wordt een optimale invulling gegeven aan de bezetting van de bouwnummers.

Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaat. Elke inschrijving komt in het centrale CRM systeem, de toewijzing zal via dat systeem plaatsvinden. De toewijzing zal volgens afspraken met de gemeente geschieden. Eerst wordt toegewezen aan kandidaten die een huurwoning achterlaten in de gemeente Laren. Vervolgens aan mensen die woonachtig zijn in Laren, daarna wijst het systeem at random toe.

Wij adviseren u om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om uw kans op een woning te vergroten. Er wordt overigens niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop u het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

Wat betekent Vrij Op Naam (VON)?
Vrij Op Naam betekent dat u koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Bouw- en grondkosten
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van uw woning
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend.
 • Kosten garantiecertificaat

Wat zit er niet bij V.O.N. inbegrepen?

Kosten die niet in de V.O.N. zitten zijn o.a.:

 • Kosten voor eventueel meerwerk
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw
 • De keuken (hofwoningen)
 • Tegels en sanitair (hofwoningen)

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heeft u een bedenktijd van één kalenderweek, dus 7 dagen.

Hoe worden de woningen verkocht?
De verkoop zal grotendeels online plaats vinden. Vanaf start verkoop is alle verkoopdocumentatie als download beschikbaar op de website. Denk hierbij aan de brochure, de definitieve VON prijslijst, de technische omschrijving en de optielijst. Dit houdt in dat u tijdens het verkoop evenement informatie kunt inwinnen en vervolgens thuis online kunt inschrijven.

Geldt er een voorverkooppercentage?
Ja, minimaal 70% van de 12 woningen dienen verkocht te zijn voordat de bouw kan beginnen. Bovendien zal er onder andere bepaald zijn dat het terrein bouwrijp gemaakt is en er een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend moet zijn.

Mag ik een eigen notaris kiezen?

Nee, de verkoop verloopt via notariskantoor Van Grafhorst Notarissen Utrecht. Dit is de projectnotaris voor de Biezemtuin.

Welke zekerheid heb ik dat mijn woning wordt afgebouwd?

De aannemer bouwt alle woningen onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heeft u hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet u dat uw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. U heeft bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.woningborg.nl.

Financiering

Wanneer start ik met betalen?

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaalt u de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvangt u van de aannemer een factuur, die u vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. U kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen naar uw eventuele hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Wat is transportrente/grondrente?

Dit is de rente berekend vanaf datum overeengekomen of zoveel later als vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente/grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

Nadat u de gescheiden koop – aanneemovereenkomst hebt getekend, kunt u een hypotheek aanvragen. Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te tekenen. Op dat moment is het nodig om de hypotheek rond te hebben, dit wilt u uiteraard zo spoedig mogelijk geregeld hebben zodat u de zekerheid van financiering hebt.

Start verkoop

Wanneer gaat de Biezemtuin in verkoop?

De verkoop van de Biezemtuin start op donderdag 22 juni 19:00 uur. U kunt zich vanaf dan definitief online inschrijven via het digitale inschrijfformulier. Dit digitale formulier zal dan in uw account zichtbaar zijn. De inschrijftermijn loop tot donderdag 29 juni om 23:59 uur.

Is er nog een fysiek start verkoop evenement?

Ja, wij hebben voor u een start verkoop evenement georganiseerd op 22 juni van 19:00 tot 21:00 uur in het Brinkhuis te Laren. Het adres is: Brink 29 in Laren. Tijdens dit evenement zullen makelaars en ontwikkelaars aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden onder het genot van een drankje. Tevens kunt u hier een brochure ophalen en de plattegronden van de woningen op groot formaat bekijken.

Zijn het vaste verkoopprijzen of kan er ook geboden worden?

De verkoopprijzen zijn bij start verkoop vastgesteld. Er vindt geen biedingsprocedure plaats bij de toewijzing.

Overige

Is er een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht van toepassing?

Bij de hofwoningen is dit wel van toepassing en bij de villa’s is dit niet van toepassing. De makelaar informeert u graag na toewijzing over de exacte invulling van het anti-speculatiebeding en de zelfbewoningsplicht.

Wie bouwt de woningen?

De woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf Lichtenberg.

Welke installaties worden toegepast in de woning?

Alle woningen worden voorzien van een lucht-/ waterwarmtepomp met vloerverwarming en vloerverkoeling. De woningen zijn gasloos. PV panelen zullen op sommige woningen toegepast worden conform de BENG berekening

Zijn de woningen duurzaam?

De woningen worden gebouwd volgens BENG. Meer informatie over BENG vindt u hier (LINK: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng) .

Zijn er al prijzen voor meerwerkopties bekend?

De meerwerkopties en bijbehorende prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.

Is er een keuken in de VON-prijs inbegrepen?

Bij de hofwoningen is er geen keuken in de VON-prijs inbegrepen.

Bij de villa’s is een stelpost voor een keuken in de VON-prijs inbegrepen. 

Is er een badkamer en toilet in de VON-prijs inbegrepen?

Bij de hofwoningen is er geen sanitair en tegelwerk in de VON-prijs inbegrepen.

Bij de villa’s is een stelpost voor sanitair en tegelwerk in de VON-prijs inbegrepen.